Word donateur van Stichting Corona Bewust

Het zijn bijzondere en gekke tijden, maar ook tijden waar iedereen bewust het beste wil voor elkaar en hier graag zijn of haar steentje aan bijdraagt. Stichting Corona Bewust is zo’n organisatie die dit centraal onder de aandacht wil brengen door middel van informeren en voorkomen. Wat Stichting Corona Bewust precies inhoudt en hoe jij donateur wordt, dat lees je hier! 

Stichting Corona Bewust

Strijden doe je samen en dat doe Stichting Corona Bewust samen met vrijwilligers. Om te beginnen is deze stichting een online platform gestart voor de landelijke bewustwording. Zo zijn ze actief te vinden via social media platformen als Facebook en Instagram.

Via deze platformen vind je snel en makkelijk de laatste belangrijke informatie omtrent COVID-19 en de adviezen die daar bij horen.

Alleen de juiste informatie

Soms is het lastig in deze tijd al het nieuws te filteren. Bij Stichting Corona Bewust is dit al voor jou gedaan. Zo wordt alleen de juiste informatie gecommuniceerd en hier een advies bij gegeven, zodat meteen duidelijk is hoe jij jezelf en je naasten kunt beschermen. Hier wordt zeker rekening gehouden met de meest kwetsbare groep van de samenleving: de ouderen. 

“Dit doen wij door mondkapjes, handgels en plastic handschoenen uit te delen bij onder andere bejaardentehuizen en verzorgingstehuizen. Ook zijn wij in samenwerking met kledingbedrijven die op professionele wijze mondkapjes fabriceren.”

Veilige buurtevenementen

Eenzaamheid is in deze tijd een nog veel vaker voorkomend probleem. Om deze eenzaamheid dragelijker te maken is Stichting Corona Bewust tevens met het initiatief gekomen om veilige buurtevenementen te organiseren voor alle mensen thuis.

“Dit willen wij op veel manieren doen. Bijvoorbeeld met karren door de straten rijden met leuke muziek en artiesten die meezingen! Zo kan iedereen in de buurt veilig op afstand vanaf hun balkon of vanuit hun raam mee genieten. Ook delen wij gratis maaltijdpakketten uit bij deze evenementen.”

Om deze steun en evenementen te realiseren is er natuurlijk budget nodig. Wil jij deze stichting helpen? Wordt donateur en draag op deze manier ook jouw steentje bij.

Take Care! 

Volg The Daily Dutchy ook op FacebookTwitterPinterest en Instagram!

X The Daily Dutchy X

© 2020 The Daily Dutchy Tekst en Fotografie - All rights reserved