Nabestaandenlijfrente: hoe zit dat precies?

Lijfrentes zijn een handige en belastingvriendelijke manier om extra geld opzij te zetten voor later, zoals voor een aanvullend pensioen. Je kunt ook kiezen voor een nabestaandenlijfrente, die in werking treedt als jij overlijdt. Deze lijfrente wordt vaak samen met een reguliere lijfrente afgesloten en biedt financiële steun aan je nabestaanden. Iets waar je liever niet te lang bij stilstaat, maar wat wel handig is om goed geregeld te hebben. Weet wel dat er specifieke voorwaarden verbonden zijn aan een nabestaandenlijfrente. Lees verder om te begrijpen wat een nabestaandenlijfrente inhoudt en hoe het werkt!

nabestaandelijfrente - lijfrentes - nabestaandenlijfrentes

Wat is een nabestaandenlijfrente?

Een nabestaandenlijfrente is een uitkering die na je overlijden naar je nabestaanden zoals je partner of kinderen gaat. Als je een lijfrente erft, bijvoorbeeld van een bankspaarrekening of een lijfrenteverzekering die bedoeld was om het pensioen van de overledene aan te vullen, moet je deze omzetten in een nabestaandenlijfrente. Sommige pensioenaanvullingen, zoals bepaalde bankspaarrekeningen, kunnen zowel voor reguliere lijfrente-uitkeringen als voor nabestaandenlijfrentes worden gebruikt.

Opties voor erfgenamen

Er zijn ook een aantal opties. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor periodieke uitkeringen, zoals maandelijks of jaarlijks. Dit kan je een stabiele bron van inkomen bieden voor een bepaalde periode. Een andere mogelijkheid is om de lijfrente in één keer uit te laten keren, maar wees je bewust dat dit financiële nadelen kan hebben. Denk hierbij dus aan belastingen en boetes. Je kunt ook kiezen om de uitkering uit te stellen door een nieuwe bankspaarrekening te openen of een nieuwe verzekering af te sluiten bij een andere aanbieder.

Termijnen en verplichtingen

Als erfgenaam krijg je twee jaar de tijd om te beslissen wat je doet met de nabestaandenlijfrente. Je hebt volgens de Belastingdienst tot en met 31 december van het tweede jaar na het overlijden van de persoon om alles rond de nabestaandenlijfrente te regelen.

Gevolgen van te laat handelen

Als je niet tijdig contact opneemt met de bank of verzekeraar waar de lijfrente loopt, kan de Belastingdienst aannemen dat je de lijfrente hebt afgekocht. Dit kan leiden tot flinke belastingen en boetes. Dit noemen we ook wel revisierente.

Hoe werkt een nabestaandenlijfrente?

De nabestaandenlijfrente heeft twee fases: de opbouwfase en de uitkeerfase. In de opbouwfase moet je als erfgenaam een nieuwe nabestaandenlijfrente aanschaffen, zoals de aanvullende pensioenuitkering. Het kapitaal van de oude lijfrente wordt dan overgezet naar deze nieuwe rekening, waarna je periodieke uitkeringen gaat ontvangen. Als de lijfrente al in de uitkeerfase is, dan gaan de uitkeringen direct naar jou als erfgenaam door, zonder dat je een nieuwe rekening hoeft te openen. In dit geval blijven het rentepercentage, de looptijd en het uitkeringsbedrag hetzelfde.

Duur van de uitkeringen

De lengte van de uitkeringen hangt af van jouw relatie met de overledene en soms ook van je leeftijd op het moment dat de overledene overlijdt. Voor partners is de minimum duur vijf jaar. Als je bijvoorbeeld een lijfrente erft van een ouder of grootouder en je bent ouder dan dertig, dan is de minimale duur twintig jaar. Ben je jonger dan dertig, dan ontvang je de uitkeringen minimaal vijf jaar of totdat je dertig wordt.

Belastingen bij nabestaandenlijfrente

Je moet inkomstenbelasting betalen over de uitkeringen van de nabestaandenlijfrente, en dit geef je aan bij je jaarlijkse belastingaangifte. Meestal hoef je geen erfbelasting te betalen over deze uitkeringen, maar het kan wel invloed hebben op eventuele vrijstellingen voor erfbelasting als je de partner van de overledene bent.

Heb jij je nabestaandenlijfrente al goed geregeld?

*Dit is een gesponsord artikel.